GAVEN VAN DE GEEST

"Aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate waarin Christus haar schenkt".