GOD'S NAMEN 1

Welke God is de Echte ?
De Schepper van hemel en aarde heeft Zich bekend gemaakt in Zijn Namen. GODS NAMEN VERKLAREN WIE HIJ IS.
ELOHIM, JAHWEH, ADONAI, EL SHADDAI, JAHWEH-JIREH, enz,enz. Al de Namen wijzen op JEZUS.
De ware God is een Drie-enige God.