MENORAH

De MENORAH , symbool van Israël, is een afbeelding van de Geest van JEZUS. (Jes.11:2). De Zeven brandende fakkels voor de Troon. De Zeven Geesten Gods. Wat is de uitwerking ervan in ons leven?

Bijbelstudie opgenomen in Jeruzalem in 2007.