Openbaring Deel 9 (Hfdst. 19:11 - 20:6)

Uitleg over:
De Wederkomst op aarde. Het oordeel over de volken. De grote maaltijd Gods. De scheiding van de Schapen en de Bokken. Het Vrederijk. Verschil traditionele uitleg en de Maranatha-gedachte. JEZUS wordt koning voor 1000 jaar over deze aarde.